Solární systémy

Solární systémy

Co je solární kolektor?

Sluneční energii je možno přeměnit na energii tepelnou. K tomu slouží fototermické zařízení v podobě solárního kolektoru. Sluneční paprsky se zachycují na jeho absorpční ploše a mění se na teplo, které se odvádí potrubním systémem naplněným teplonosným médiem do výměníku tepla.

Využití tepla ze sluneční energie

  • příprava teplé užitkové vody, solární systém pokryje až 70% roční spotřeby energie
  • přitápění budov, solární systém pokryje až 30% roční spotřeby energie
  • ohřev vody v bazénech

Požadavky, podmínky a předpoklady solárního systému

  • pro umístění kolektorového pole je třeba plochu otevřenou k jihu (střecha rovná nebo šikmá, terasa, fasáda, volný terén atd.)
  • orientace absorpční plochou k jihu, odchylka od jižního směru do 30° způsobuje zanedbatelné ztráty (do 5%)
  • úhel sklonu od vodorovné roviny se volí podle období využití: léto 30°, zima 60°, celoroční využití 45°
  • kolektory a absorbéry slouží k získávání tepelné energie, ne k její akumulaci, proto systémy musí být vybaveny zařízeními pro akumulaci (zásobníky TUV (teplé užitkové vody), bazény akumulační nádrže topné vody, konstrukce podlahového topení)
  • víceokruhové solární systémy kombinující využití "ohřev TUV - přitápění - ohřev bazénu" jsou nejefektivnější
Solární systémy - foto z práce
Reference - instalace solárního kolektoru
Solární systémy - foto z práce
Reference - zprovozněný solární kolektor

Máte-li zájem o naše služby nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace a poradíme s Vaším projektem. Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 602 622 843 nebo prostřednictvím e-mailu na adresu instal.cemus@gmail.com . Pokud máte zájem o solární kolektor, rádi Vám poskytneme více informací.